Kontaktní údaje

Základní škola J. A. Komenského Kyjov,

příspěvková organizace města Kyjova
Újezd 990
697 24 Kyjov
Tel: +420 518 306 565
E-mail: zs.kom(zavináč)zskyjov.cz
Web: www.zskyjov.cz

IČO: 48847721

ID datové schránky: yjt6cpu

STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Od 1. 9. 2020 je v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky naší školy. Naším cílem je, aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat problémy v oblasti vzdělávací i sociální.

1. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Hana Šprtová – výchovný poradce

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Jana Svobodová – školní metodik prevence pro 1. stupeň
Mgr. Pavlína Navrátilová – školní metodik prevence pro 2. stupeň
Mgr. Monika Hanáková – speciální pedagog
Mgr. Klaudia Nedorostková – školní psycholog
Bc. Kristýna Krupanská – školní asistent

2. Hlavní cíle školního poradenského pracoviště

  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vzdělávání.
  • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, vzájemné konzultace.
  • Metodická pomoc třídním učitelům i ostatním pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Komunikace s rodiči a upevňování další spolupráce v péči o žáka.
  • Péče o žáky s neprospěchem a jejich vzdělávání.
  • Kariérní poradenství – profesní orientace žáků.
  • Prevence rizikového chování žáků.

3. Činnosti členů školního poradenského pracoviště

Jsou uvedeny v přílohách, které jsou nedílnou součástí tohoto statutu.

V Kyjově 1. 9. 2020

Mgr. Radek Klech
ředitel školy

Příloha č. 1: Pracovní náplň výchovného poradce
Příloha č. 2: Pracovní náplň školního metodika prevence pro I. stupeň
Příloha č. 3: Pracovní náplň školního metodika prevence pro II. stupeň
Příloha č. 4: Pracovní náplň speciálního pedagoga
Příloha č. 5: Pracovní náplň školního psychologa
Příloha č. 6: Pracovní náplň školního asistenta